HỶ LẠC SHOP: ĐÁ PHONG THỦY: ĐÁ THẬT, GIÁ MỀM, TƯ VẤN ĐÚNG
GIỚI THIỆU & HƯỚNG DẪN

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM & CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM & CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Những nội dung chia sẻ trên web Hỷ Lạc Shop này là theo hiểu biết, nghiên cứu và trải nghiệm của bản thân tôi, cũng như của những người quen, khách hàng đã dùng sản phẩm tôi bán; nó có thể mâu thuẫn với quan điểm của người khác; hoặc có thể còn thiếu sót do biển kiến thức - thực tế bao la khó ai hiểu đúng và hiểu hết 100%, và tác dụng phong thủy có khác nhau tùy theo mỗi hoàn cảnh, phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác nhau, kể cả vào tâm của người sử dụng. Khi quyết định sử dụng kiến thức và sản phẩm đá phong thủy này, bạn cần phải tự suy xét và chịu trách nhiệm về kết quả ứng dụng.

Website Hylacshop.com có thu thập thông tin cá nhân của bạn (email, thông tin cá nhân, thông tin mua hàng) để phục vụ bạn tốt hơn. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không tiết lộ hay sử dụng thông tin cá nhân của bạn để làm lợi cho mình mà không được sự cho phép của bạn.

Share on Facebook